GALEB MP55

Galeb fiskalna kasa

Standardne karakteristike

 • Programiranje, prodaja i izveštaji za 10.000 artikala (PLU)
 • 100 stavki na pojedinačnom računu
 • Podrška za bar kod za sve programirane artikle: EAN 8, EAN 13, UPC
 • Podrška za lokalni identifikacioni kod: 1-6 cifara
 • Naziv artikla - do 22 simbola
 • 9 poreskih grupa
 • Pismo - ćirilica, latinica
 • 9 prodajnih odeljenja i 99 grupa artikala
 • Do 30 operatera sa imenima i šiframa
 • Simultani rad do 8 operatera
 • Štampanje fiskalnih izveštaja: dnevni fiskalni izveštaj, presek stanja, periodični izveštaj
 • Štampanje ostalih izveštaja: promet po operaterima, grupama artikala, vremenu prodaje artikala itd.

 

Restoranski mod

 • 200 stolova sa do 9 pojedinačnih mesta za stolom
 • Do 63 otvorene porudžbine
 • Automatsko izdavanje porudžbina za kuhinju, bar itd.
 • Krajnji račun za celokupnu porudžbinu

 

Tehnički podaci

 • Citizen MLT - 288 termalni printer radi brzinom:

          - kasa računi - do 10 linija/sec
          - papir za dnevne izveštaje - do 12 lines/sec

 • Tastatura sa 33 tastera od kojih su: 12 brojeva i 21 funkcijski
 • Operatorski displej: 10 cifara LCD
 • Klijentski displej: 10 cifara LCD
 • Fiskalna memorija: 1950 dnevnih izveštaja
 • Napajanje: AC/DC adapter 12 V (DC)
 • Dopunjiva baterija 6V / 1500mAH za do 500 štampanih linija
 • Dimenzije: 320 mm x 226 mm x 92 mm
 • Masa 1680 g