HCP Lima

hcp-lima.png

Lima je kompaktni štampač imozantnih mogućnosti. Glavni aduti su brza štampa, ekstremno brza komunikacija i jednostavna instalacija.

Široka termalna traka omogućava prikaz detaljnog opisa artikla kao i prikaz reklamnih poruka..
Opcioni GPRS modul omogućava komunikaciju i slanje podataka ka udaljenom serveru (PU i sl.).

TEHNIČKE OSOBINE:

 • Napajanje: ~220-240V 50Hz
 • Robusno plastično kućište
 • Dimenzije (Š x D x V): 116 x 185 x 92 mm (bez antene)
 • Težina: 1kg
 • Inntegrisani GPRS terminal sa konektorom za spoljašnju antenu

GLAVNE KARAKTERISTIKE:

 • 32 bit-ni procesor
 • Dnevna prodaja do 8000 različitih PLU stavki do max. 999 999 999
 • 2500 Z izveštaja
 • Do 32 karaktera u PLU opisu
 • Maksimalan iynos po nalogu 11 + 2 cifre
 • Cene u formatu 8 + 2 cifara
 • 500 stavki po računu
 • Interni elektronski žurnal

ŠTAMPAČ:
Termalni linijski štampač

 • Širina termo rolne 56 mm
 • Rezolucija štampe 8 tačaka / mm
 • Brzina štampe 75 mm / s
 • Broj karaktera po redu: 32
 • Prečnik termo rolne: max 50 mm

INTERFEJSI:

 • PC port (9600 – 460800 b/s)
 • Displej za kupca: eksterni (opcioni)
 • Konektor za eksterni displej
 • Konektor za fioku